Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović

Osobni podaci

 • prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, redoviti profesor na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
 • Rođen: 07.03.1960. u Gučoj Gori, Travnik, Bosna i Hercegovina
 • Mjesto prebivališta: Zagreb, Hrvatska

Školovanje

 • 1984. Diplomirao, Ekonomski fakultet, Zagreb, R. Hrvatska
 • 1990. Magistrirao, Ekonomski fakultet, Zagreb, R.Hrvatska
 • 1995. Doktorirao, Ekonomski fakultet, Zagreb, R. Hrvatska

Profesionalna karijera

 • Od 1988. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na Katedri za financije
 • 2010. godine je izabran u zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije, na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

Nastavna karijera

 • Nositelj je i izvođač predavanja na kolegijima “Monetarna politika” i „Međunarodni financijski menadžment“
 • Nositelj je i izvođač predavanja na više poslijediplomskih specijalističkih i sveučilišnih (doktorskih) studija
 • Suvoditelj je Poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje financijskim institucijama“

Politička karijera

Najvažnija profesionalna postignuća

 • Do sada je objavio samostalno ili u koautorstvu desetke znanstvenih i stručnih radova te pet znanstvenih knjiga
 • Za koautorstvo knjige „Monetarna politika“ nagrađen je posebnom nagradom „Mijo Mirković“ za najbolji objavljeni rad u 2001. godini od strane Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
 • Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima
 • U srpnju 2005. godine boravio je na znanstveno-stručnom usavršavanju na Harvard Business School u Bostonu: “Participant – Centered Learning and the Case Method”
 • Također je boravio na usavršavanju u okviru Salzburg seminara tijekom 2001. godine
 • Recenzirao je brojne znanstvene članke te nekoliko znanstvenih monografija
 • Bio je glavni urednik časopisa “Zagreb International Review of Economics and Business”
 • Do sada je bio mentor brojnih seminarskih, završnih i diplomskih radova te više uspješno obranjenih doktorskih disertacija, znanstvenih magistarskih radova i specijalističkih poslijediplomskih radova
 • Obnašao je funkciju dekana Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u razdoblju od 2002. do 2006. godine