Mislav Kolakušić

Osobni podaci

 • Mislav Kolakušić, diplomirani pravnik
 • Rođen: 15.09.1969. u Zagrebu
 • Mjesto prebivališta: Zagreb, Hrvatska

Školovanje

 • 1997. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000. Pravosudni ispit

Profesionalna karijera

 • 1998-2000 Sudski vježbenik na Trgovačkom sudu u Zagrebu
 • 2000-2001 Sudski savjetnik na Trgovačkom sudu u Zagrebu
 • 2001-2005 Sudski savjetnik na Upravnom sudu R. Hrvatske
 • 2005-2011 Viši sudski savjetnik na Upravnom sudu R. Hrvatske
 • 2011-2019 Sudac na Trgovačkom sudu u Zagrebu

Ostale dužnosti

 • Obnašao je i dužnost glasnogovornika Upravnog suda RH od 2009. do 2011. godine, posrednika za radne odnose Upravnog suda RH od 2005. do 2011. godine te predsjednika Udruge hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika od 2006. do 2011. godine.
 • Od 2019. godine je predsjednik udruge Antikorupcija, građanske inicijative za borbu protiv korupcije.

Politička karijera

 • 2019- Zastupnik u Europskom parlamentu
 • 2019- Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta
 • 2019- Odbor za pravna pitanja Europskog parlamenta
 • 2019- Član izaslanstva za odnose sa SAD-om
 • 2019- Čan izaslanstva za odnose s Kanadom
 • 2019- Član izaslanstva za odnose s Japanom

Stručni rad u pravosuđu

 • Voditelj radionica iz Ustavnog prava Pravosudne akademije 2010.g.
 • Član radne skupine za izradu zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu 2007/2008.g.
 • Predavač na savjetovanju Upravno pravo-aktualnosti upravnog sudovanja i prakse u organizaciji Inženjerskog biroa d.d. i Upravnog suda RH, Opatija, 27. i 28. rujan 2007.g.
 • Predavač i voditelj radionice na savjetovanju Upravno pravo i upravni postupak u praksi, u organizaciji Inženjerskog biroa d.d. i Upravnog suda RH, Opatija, 12. i 13. listopad 2006.g.
 • Voditelj radionice u organizaciji Pravosudne akademije i CARDS 2004.g. Twinning Project Support to more efficient, effective and modern operation and functioning of the Administrative Court of the Republic of Croatia, „Pristup sudskoj praksi suda EU i europskog suda za ljudska prava te drugim izvorima europskog prava“ – 2008.g.
 • Zbornik odluka 1977. – 2007. Upravnog suda RH, Narodne novine d.d., stručni suradnik u izradi i publikaciji, autor pojmovnog i zakonskog kazala
 • Autor stručnih radova iz područja službeničkih radnih odnosa i poreznog prava: Postupak radi povrede službene dužnosti državnih službenika i namještenika, te udaljenje iz službe, Inženjerski biro d.d. 2006.g.; Državna služba na određeno vrijeme Inženjerski biro d.d. 2007.g.; Državni službenici, stavljanje na raspolaganje vladi RH i prestanak državne službe Inženjerski biro d.d. 2007.g.; Zakon o državnim službenicima – područje primjene s osvrtom na zaposlene u tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, Inženjerski biro d.d. 2008.g.; Upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, pravo na obračun i odbitak poreza na dodanu vrijednost, Inženjerski biro d.d. 2008.g.[1]