Dražan Dizdar: Ili udruživanje ili HDZ


ILI UDRUŽIVANJE ILI HDZ

Primarni politički cilj svih oporbenih političkih aktera trebao bi biti onemogućiti HDZ da i u sljedećem četverogodišnjem mandatu obnaša vlast i tako nastavi sa svojom koruptivno-klijentelističkom praksom.

To je itekako moguće uz uvjet da se objektivno sagledaju postojeći politički odnosi od svih političkih aktera.

Uzimajući u obzir da HDZ već više od 20 godina obnaša vlast i da je izgradio stabilno biračko tijelo (cca. 600.000), koje je primarno interesno (a ne ideološki) s njim povezano. Njihovi birači neće odustati od podrške HDZ-u bez obzira u koliko korupcijskih afera bili otkriveni jer su i sami skloni koruptivnom djelovanju od kojeg očito imaju osobne koristi.

Zbog toga svako ideološko pozicioniranje HDZ-a i njihovih birača služi isključivo za manipuliranje i zavaravanje birača i oporbenih stranaka.

Stranka koja je izgradila koruptivno-klijentelistički sustav ne može biti niti domoljubna niti demokršćanska jer je to nespojivo i s jednim i s drugim.

Ideološke razlike između oporbenih stranaka ne bi trebale biti prepreka za međusobno udruživanje jer im primarni cilj treba biti demontaža koruptivno-klijentelističkog sustava, a to nije ideološko pitanje, već temeljno društveno pitanje koje egzistencijalno ugrožava većinu građana naše države.

Osim toga, ako se kao kriterij političkog udruživanja uzme deklarirana ideološka pozicija pojedinih političkih stranaka, onda je mogućnost ostvarivanja glavnog cilja, a to je onemogućiti HDZ da i dalje bude na vlasti, u znatnoj mjeri smanjena. Dva su osnovna razloga za to:

• u RH cca. 50% birača ne izlazi na izbore, što pogoduje HDZ-u jer ima stabilnih cca. 600.000 (35%) birača sklonih korupciji

• jer će znatan dio birača glasovati (cca. 10%) za političke stranke koje neće prijeći izborni prag, a od čega će HDZ imati najviše koristi.

Dakle, naivno je vjerovati kako će neka novoosnovana politička stranka čija se prepoznatljivost temelji na jednoj osobi, ma koliko ona bila javno aktivna, dobiti neku značajniju podršku birača.

Također je naivno očekivati da će bilo koja politička opcija aktivirati izborne apstinente jer su politički apstinenti najstabilniji dio biračkog tijela, stabilniji su čak i od HDZ-ovih birača te se njihovo aktiviranje može očekivati samo u nekoj izrazito kriznoj situaciji.